مهمترین فرمول موفقیت:

 

تصمیم بگیرید چه می خواهید...

 

حرکت کنید...

 

توجه کنید چه کاری موثر ویا غیر موثر است...

 

روشهای نزدیک شدن به هدف خود را تغییر دهید تا زمانی که به خواسته خود دست می یابید...!

آنتونی رابینز


موفقیت و پیروزی در زندگی منبع : موفقیت و پیروزی در زندگی
برچسب ها : فرمول موفقیت ,مهمترین فرمول ,مهمترین فرمول موفقیت