موفقیت و پیروزی در زندگیجملات انرژی بخش از بزرگان

“هیچکس آن بیرون موفقیت را با دستانش به من هدیه نخواهد کرد.

من باید خودم برم بیرون و موفقیت را کسب کنم… بخاطر همین است که من امروز اینجا هستم,

تا بر سرنوشتم مسلط شوم، تا پیروز شوم، هم بر زندگی هم بر خودم.”


__مایکل جوردن


موفقیت و پیروزی در زندگی منبع : موفقیت و پیروزی در زندگی
برچسب ها :

مهمترین فرمول موفقیت

مهمترین فرمول موفقیت:

 

تصمیم بگیرید چه می خواهید...

 

حرکت کنید...

 

توجه کنید چه کاری موثر ویا غیر موثر است...

 

روشهای نزدیک شدن به هدف خود را تغییر دهید تا زمانی که به خواسته خود دست می یابید...!

آنتونی رابینز


موفقیت و پیروزی در زندگی منبع : موفقیت و پیروزی در زندگی
برچسب ها : فرمول موفقیت ,مهمترین فرمول ,مهمترین فرمول موفقیت

خلاصه در مورد سایت های PTC

سایت های Paid To Click :

 

درامد از اینترنت راه های مختلفی دارد. یکی از این راه ها، فعالیت در سایتهای تبلیغاتی است. به این صورت که شرکت یا وبسایتی، از تبلیغ دهندگان پول دریافت می کند و در ازای آن برای آنها مشتری یا بازدیدکننده می یابد.


موفقیت و پیروزی در زندگی منبع : موفقیت و پیروزی در زندگی
برچسب ها :